Tại sao không sử dụng thép không rỉ 201 cho bộ đồ ăn

- Sep 20, 2017 -

Thép không gỉ SUS 201 là thép không gỉ niken, độ bền của rỉ thấp hơn, thường được sử dụng trong môi trường khô.

Trong khi đồ dùng trên bàn thường sử dụng SUS 304, thép không rỉ là thép không gỉ bằng niken, chống rỉ.

Và bộ đồ ăn thường liên lạc với nước, dầu, do đó, SUS201 không thể làm cho bộ đồ ăn bữa ăn, để giảm chi phí, một số nhà sản xuất trái với tiêu chuẩn ngành công nghiệp, sử dụng 201 cho bộ đồ ăn.


Previous: No Information

Next: Chọn ủ hoặc chuẩn hóa cho thép?

Related Industry Knowledge

Related Products